Česky

ReactiveConf je 3 deňí festival zameřený na webové & mobilní programování v srdci Evropy.

 

informace o

vstupenkách

Vstupenky na ReactiveConf a jejich ceny nejsou aktualne k nahlédnutí.
Bližší informace budou k dispozici po spuštení prodeje.

 

pravidla pro vrácení peněz

Reklamační politika

4.1 Vzhledem k povaze konference a přípravám předem obecně neposkytujeme náhrady na zakoupené vstupenky nebo vstupenek.

4.2 V případě, že se Účastník nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit Konference, po dohodě s Organizátorem může být nahrazen jinou osobou, která se bude účastnit místo nej. V takovém případě musí Účastník předem informovat Organizátora a poskytnout osobní údaje o náhradníkovi ve stejném rozsahu, jaký je vyžadován při zakoupení Vstupenky. Není možné změnit osobu nebo organizaci odpovědnou za platbu.

4.3 V případě, že se Účastník nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit Konference a není schopen převést svou Vstupenku na jinou osobu, Poplatek se nevrací.

4.4 Lístek je zakoupen pro osobní použití účastníkem a nesmí být za žádných okolností znovu prodáván nebo převeden na komerční zisk. Pokud došlo k opětovnému prodeji nebo pokusu o opětovný prodej Vstupenky (nebo k jakémukoli jinému porušení VOP), Organizátor si vyhrazuje právo zrušit příslušnou vstupenku s okamžitou platností, a tak zabránit Držiteli vstupenky účastnit se Konference.

4.5 Pořadatel je oprávněn v případě potřeby změnit datum a / nebo místo konání konference. V takovém případě musí pořadatel neprodleně informovat všechny účastníky o příslušné změně. V případě, že bude místo přemístění do jiného města a / nebo změna data Konference, je Účastník oprávněn požadovat o vrácení Poplatku Účastníka do 15 dnů od obdržení e-mailové zprávy informující Účastníka o této změně.

4.6 V případě uplatnění reklamace, je pořadatel povinen vystavit potvrzení o vrácení poplatku účastníkovi.

Pokud máte zájem vidět celé obchodní podmínky klikněte prosím zde.