ČESKY - ReactiveConf

TOTO JE REACTIVE CONF

ReactiveConf je 3 deňí festival zameřený na webové & mobilní programování v srdci Evropy. n the heart of Europe made for functional developers, where World-class JS experts share unique insights.

REACTIVECONF VSTUPENKY

Ceny vstupenek jsou následující:
TYP VSTUPENKY CENA V PRODEJI
Early Bird 399 € 15.3. – 14.4.
Reasonably Early Bird 499 € 15.4. – 31.5.
Regular 599 € 1.6. – 31. 7.
Not That Late 699 € 1.8. – 9.9.
Late Bird 799 € 10.9. – 10.10.
Lazy Bird 999 € 11.10. – 29.10.

 

Pokud máte zájem o účast na konferenci, vstupenku lze zakoupit zde.

V CENE LÍSTKU JE ZAHRNUTO

2 dny konference:

  • oběd,
  • 3x coffee break

Festivalovej den:

  • svačina, nápoje (nealko, káva, čaj)
    Gluten-free, lactose-free, vegetarian & vegan alternativy zahrnuté!!
  • Vedlejší program, který si vyberete a oficialní “after-party” je samozrejmne také v ceně lístku zahrnut.

Na každý “Workshop” je potřeba se speciálne registrovat a mít lístek. Více informací bude zveřejněno pozdeji.

REACTIVECONF REKLAMAČNÍ POLITIKA

Pravidla pro vrácení peněz

4.1
Vzhledem k povaze konference a přípravám předem obecně neposkytujeme náhrady na zakoupené vstupenky nebo vstupenek.
4.2
V případě, že se Účastník nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit Konference, po dohodě s Organizátorem může být nahrazen jinou osobou, která se bude účastnit místo nej. V takovém případě musí Účastník předem informovat Organizátora a poskytnout osobní údaje o náhradníkovi ve stejném rozsahu, jaký je vyžadován při zakoupení Vstupenky. Není možné změnit osobu nebo organizaci odpovědnou za platbu.


4.3
V případě, že se Účastník nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit Konference a není schopen převést svou Vstupenku na jinou osobu, Poplatek se nevrací.


4.4
Lístek je zakoupen pro osobní použití účastníkem a nesmí být za žádných okolností znovu prodáván nebo převeden na komerční zisk. Pokud došlo k opětovnému prodeji nebo pokusu o opětovný prodej Vstupenky (nebo k jakémukoli jinému porušení VOP), Organizátor si vyhrazuje právo zrušit příslušnou vstupenku s okamžitou platností, a tak zabránit Držiteli vstupenky účastnit se Konference.


4.5
Pořadatel je oprávněn v případě potřeby změnit datum a / nebo místo konání konference. V takovém případě musí pořadatel neprodleně informovat všechny účastníky o příslušné změně. V případě, že bude místo přemístění do jiného města a / nebo změna data Konference, je Účastník oprávněn požadovat o vrácení Poplatku Účastníka do 15 dnů od obdržení e-mailové zprávy informující Účastníka o této změně.

 

4.6
V případě uplatnění reklamace, je pořadatel povinen vystavit potvrzení o vrácení poplatku účastníkovi.

 

Pokud máte zájem vidět celé obchodní podmínky klikněte prosím zde.